ค่าสมัคร

ค่าธรรมเนียมสมัคร
ฮาล์ฟ มาราธอน (21 กิโลเมตร) 700 THB
มินิ มาราธอน (10 กิโลเมตร) 500 THB
ไมโครมาราธอน (5 กิโลเมตร) 350 THB